Slider

Prof. Dr. Dean Morton

08:00 – 10:00

Tam ve Kismi Dişsizlik için Çağdaş İmplant Destekli Seçenekler

Bu program, dentalimplantların bir dizi endikasyon için kanıta dayalı uygulama kullanımını arttırmaya yönelik klinik öneriler sağlayacaktır. Çağdaş protez uzmanları için ilgili didaktik ve klinik bilgi sağlamaya odaklanacaktır. Program teması, kısmen ve tamamen dişsiz hastalar için öngörülebilir sonuçlar sağlamak için doğru ve eksiksiz tanı ve etkili tedavi planlamasına odaklanacaktır. Özel odaklanma alanları şunları içerecektir:

1. Cerrahi ve radyografik seçenekler,
2. Estetik sonuçların optimize edilmesi,
3. Çağdaş malzemeler ve üretim seçenekleri,
4. Diş implantları için yerleştirme ve yükleme protokolleri,
5. Dişsiz kretlerin yönetimi için çağdaş seçenekler ve
6. Komplikasyonların yönetimi ve önlenmesi.

Bu dersin sonunda katılımcılar asağıdakileri anlama veya kazanabileceklerdir:

Çağdaş tanı ve tedavi planlaması (SAC / ERA) ile ilgili parametrelerin sistematik kullanımı.
İmplant destekli klinik tedavi seçenekleri ile ilgili olarak mevcut ve gelisen kanıtlar.
İşlevsel ve estetik bir bakış açısıyla öngörülebilir sonuçlar elde etmekle ilgili çağdaş cerrahi ve restoratif seçenekler.

10:00 – 10:15Kahve Molası

Prof. Dr. Anton Sculean

 

10:15 – 12:15

Peri-implantitis Tanısı ve Tedavisi

Peri-implantis, sert ve yumuşak dokuları etkileyen bir inflamatuar reaksiyon olarak karakterize edilir; bu da işleyen osseointegre implantasyonunu çevreleyen destekleyici kemik ve cep oluşumunun kaybına yol açar. Son zamanlarda ortaya çıkan epidemiyolojik verilerde ortalama %22’lik bir peri-implantit prevalansında belirgin bir artış olduğu saptanmıştır.

Her yıl yerleştirilen implant sayısı, peri-implantit tedavisi için uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır ve bu da klinisyenler için giderek daha fazla önem taşımaktadır. Burada görmüş olduğunuz sunum mevcut literatüre dayanarak peri-implantit tedavisi için önerilen çeşitli tedavi protokollerinin etkinliğini özetlemeye çalışacaktır.Literatürden elde edilen veriler; periodontitis öyküsü, sigara içimi, yeterli miktarda kemik hacmi, ekli mukoza varlığı, sementum kalıntısı ve protez oluşumu gibi çeşitli risk faktörlerinin dikkatle değerlendirilmesinin peri-implantitis
gelişimini azaltabileceğini göstermektedir. Dahası; erken tanı, yeterli ve başarılı tedavi için kritik öneme sahiptir. Birincil tedavi hedefi implant yüzeyinden biyofilmin kaldırılmasıdır. İmplant yüzeylerinin dekontaminasyonu için karbon ve titanyum kangallar, tuza bastırılmış pamuk topaklar, hava parlatma, lazer ışığı ve bunların çeşitli kombinasyonları kullanılarak mekanik yüzey debridmanını içeren çeşitli tedavi protokolleri değerlendirilmiş, ancak en etkin dekontaminasyon yöntemi üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır.

Mekanik debridman, lazerler veya fotodinamik terapi dahilinde lokal antibiyotik kullanımı veya kullanımı olmayışı, cerrahi olmayan terapi dahilinde sığ veya orta derecede derin ossöz lezyonlara sahip olgularda başarı göstermiştir. Fakat; kemik defektlerini içeren derin bölgelerde cerrahi olmayan
terapinin etkinliği sınırlıdır ve kemikli rezolüsyon veya rejeneratif yaklaşımla kombinasyon haline olan cerrahi erişim, cep derinliği ölçümünün azaltılması için tercih edilen tedavidir. Ancak kullanılan tedaviden bağımsız olarak, başarılı sonuçlar sadece optimal düzeyde ağız hijyeni sağlandığında elde edilebilir. Mevcut literatüre ve klinik deneyimlere dayanarak, klinisyenin peri-implantitisi tedavi etmesine yardımcı olabilecek bir tedavi konsepti önerilmiştir.

12:15 – 13:30 Öğle Yemeği

Prof. Dr. Tomas Linkevicius

13:30 – 15:30

Sıfır Kemik Kaybı Kavramları

Mukozal doku kalınlığı krestal kemik stabilitesine etki eden bir faktördür. İmplant yerleştirme bağlantısındaki yumuşak dokular ince ise implant köprü bağlantısının platform değiştirmesi bile krestal kemik kaybını azaltmaz. İmplant yerleşimi sırasında ince dokuların kalınlaştırılması önerilmektedir, böylece kemik emilimi azalacaktır.

Yumuşak doku yüksekliği yeterli değilse, yumuşak doku dikey büyütme operasyonunun otogrefti bir ksenogreft veya bir dermiş kaynaklı allogreft gibi farklı malzemelerle gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda; marjin konumu ne kadar derin ise bir o kadar fazla tortu dolgu maddesi oluşumunun miktarının tespit edilemediği kanıtlanmıştır. Peri-implantının sulkusundaki dolgu maddesi fazlalığının, hastanın periodontal durumunun ve peri-implant hastalığının şiddeti arsındaki ilişki aşağıda açıklanmaktadır.

Dolgu maddesi fazlalığından kaçınmak için oklüzal açıklıklı bitmiş implant restorasyonu laboratuvarda titanyum baz üzerine yerleştirilir ve restorasyın, bir köprü vidası ile implanta takılır. Bir materyal olarak zirkonyum, peri-implant yumuşak dokuları için en iyisi olarak kabul edilir. Ancak, özel bir şekilde muamele edilmesi ve parlatılması gereği açıktır.

15:30 – 16:00 Kahve Molası

Prof. Dr. Nelson Pinto

16:00 – 17:30

Doku Onarımı ve Osseointagrasyon Paradigmasını L-PRF ile Dönüştürmek

Uygun yara tedavisi her zaman diş hekimliği ve medikal cerrahide öneli bir görev olmuştur. Bur durum sağlıklı ve aynı zamanda durumu tehlikede olan hastalar için bir endişe kaynağıdır.

Hem sert hem de yumuşak dokuların iyileşmesini hızlandırmak için; büyüme faktörleri, biyomateryaller ve membranlar gibi ikameler geleneksel yöntemler olarak kullanılmıştır. Son dönemler yapılan araştırmalar, L-PRF’nin (Lökosit-Trambosit Zengini Fibrin) hem yumuşak hem de sert dokularda yara iyileşmesini önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. Fakat artık kanıtlar bu maddenin yukarıda bahsedilen ikame maddelerinin birçok durumda yerini alabilecek potansiyele sahip olduğu iddiasını desteklemektedir.

Yeni bir terapinin ya da tekniğin en büyük gücü temel maddede yatmaktadır: kullanılabilirlik, uygun fiyat, erişilebilirlik ve tekrarlanabilirlik L-PRF’ye dayanan Doğal Güdümlü Rejenerasyon terapisi bu dört ana maddenin testinden geçmiştir.

Prof. Dr. Richard Miror

17:30 – 18:30

Kemik ve Periodantal Rejenerasyon İçin Yeni Nesil Biyomateryaller

Son zamanlarda, hücre ve moleküler biyoloji alanlarında yapılan ilerlemeler ile kemik rejerasyonu sırasında meydana gelen biyolojik olayları doğru bir şekilde tanımlama yeteneğimiz büyük bir şekilde artmıştır.
Bu konuşma; sentetik osteoindüktif kemik greftleri ile ilgili son gelişmeleri içeren osteoindüktif materyallerin gelecekteki alanını tartışacaktır. Dahası, kemik ve periyodantal rejenerasyon için mine matris türevinin (Osteogain) sıvı bir förmülasyonunun ve yanı zamanda BMP9’un kemik indükleyici özelliklerinin geliştirilmesi tartışılacaktır. Son olarak, santrifüj protokollerindeki ilerlemeler PRF (trombosit açısından zengin gibri) tedavilerine anahtar modifikasyonlar olarak sunulacaktır.

Hands – on Workshop Bölümü

MEGAGEN

MegaGen’in Yeni Implantı “Octaone
Degisken Yivli Implantlarda
Basitlestirilmis Cerrahi Protokol”

Prof. Dr. Aslan Gökbuget

10 Ekim 2019
16.00-18.00
Kontenjan sayısı 50 kisi
Kayıt ücreti 50 €
Konuşma dili Türkçe

    ORTOPHIA

Tam ağız restorasyonlarının
başarısı konusunda PicDental ile
dijital implant gösterimi

Dr. Manuel Martin Luque

10 Ekim 2019
Saat: 18.00 – 19.30
Kontenjan: 100 kisi
Kayıt Ücreti: 10 €

INTRALOCK

L-PRF & Kret Koruma
Teori, Cerrahi Videoları ve Klinik
Protokoller.

Prof. Dr. Nelson Pinto

11 Ekim 2019
18.30-20.30
Kontenjan sayısı 50 kisi
Kayıt ücreti 50 €
Konusma dili Ingilizce

Prof. Dr. Franck Renouar

08:00 – 10:00

Implant Diş Hekimliğinde İnsan Davranışı Başlıca Komplikasyon Sebebi midir?

Herhangi bir tıbbi tedavi olarak; implant kullanımı kaçınılmaz bir şekilde komplikasyonlara yol açar. Bu teknik 40 yıldan daha uzun bir süre önce netleştirilmiş olsa da, tüm prestisyenler hala başarısızlıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zaman kadar başarısızlıkların sadece teknik yönü
tartışıldı. Yeni implant formları ortaya çıktı, yeni yüzeyler önerildi ya da hala yeni dayanakların çizimleri yapılıyor. Ama sonuçta sorun sayısında ciddi bir şekilde azalma gözlemlenmiyor.

Uçak kazalarının yaklaşık %80’inin insan hatasına bağlı olduğu bilinmelidir. İstenmeyen ölüm olaylarının %50’si özellikle kontrol listelerinin kullanımını içeren prosedürlerin uygulanmasıyla hastanede önlenebilir. Ama yine de tıp dünyası ve daha özele inecek olursak diş hekimliği dünyası komplikasyonları sadece teknik bir bakış açısıyla görmeye devam etmektedir.

Stresten güçlü bir biçimde etkilenen insan davranışı, başarısızlığa yol açan olaylar zincirlerinin sebepleri olarak çok nadiren görülür. Bu sunumun amacı insan davranışının incelenmesinin tıbbi pratiğin güvenliğinde şüpheye mahal vermeyen bir yardım getirebileceğini göstermektedir.

10:00 – 10:30 Kahve Molası

Prof. Dr. Bach Le

10:30 – 12:30

Estetik Bölgede Başarısız İmplantların Yeniden Tedavisi

Dental implantların öngörülebilirliği ve uzun dönem başarı oranı literatürde pek çok örnekle belgelendirilirmiştir. Ancak yine de komplikasyonlar ve başarısızlıklar implantın çıkarılmasının sonuçları genellikle sert ve yumuşak dokularda kayda değer kayıplarla sonuçlanır ve istenilen işlevi ve estetik elde etme çabalarını tehlikeye sokar. Bu sunum, estetik bölgede dental implant başarısızlığı ile başa çıkmak için kullanılacak tedavi yöntemlerini tartışacaktır. Bir implant başarısız olduğunda her hastaya özel ve uygun bir tedavi sağlanmalıdır. Hastalar tüm olası tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirilmeli ve uzlaşmaya varılan alanda ideal bir estetik sonuç elde etmenin çoğu zaman zor ve çoğu durumda imkânsız olduğunu bilmelidirler.Kursun hedef tartışma konuları şunlardır:

 1. Erken ve geç implant
  başarısızlıklarıyla ilgili risk faktörlerini tanımlamak
 2. İmplant başarısızlıklarında
  hastaya bağlı ve sahaya bağlı etiyolojiler arasındaki farkı anlamak
 3. Başarısız implantları değiştirmek
  için tedavi seçeneklerini tanımlamak
 4. Pre-operatif risk değerlendirmesi
 5. Başarısız implantı tanımlamak
 6. Aynı bölgedeki başarısız
  implantların değiştirilmesine karşı diğer restoratif seçeneklerin kullanılması
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

Prof. Dr. Luca De Stavola

13:30 – 14:30

Kemik Büyütme İşlemlerinde Yumuşak Doku Yönetimi

Kemik büyütme işleminde yumuşak doku yönetimi rejenerasyon sonucunu iyileştirmek
için esastır. Konferansta birincil yara toplanmasını etkileyen kilit faktörlere odaklanacaktır. Flep pasivasyonu, flep tasarımı ve dikiş protokolü açıklanacaktır.

 

Dr. Stephen Jacobs

14:30 – 15:30

Primer stabilite, implant sağ kalımı ve marjinal kemik kaybı üzerinde insersiyon torkunun etkisi

Özellikle implatın hemen – erken yüklenmesi göz önüne alındığında, primer stabiliteyi en üst düzeye çıkarmak için implant diş hekimliğinde insersiyon torklarına ihtiyaç olduğu hususunda büyük tartışmalar yaşanmaktadır. 

Bunların çoğu 70 Ncm ‘ yi aşan yüksek torklara ulaşmayı hedefleyen yeni implant tasarımlarını desteklemek için çok az bir kanıtla, bir anekdot tarafından tartışmaya açılmıştır.

Bununla birlikte, kemiğin aşırı sıkıştırmaya ve yapısında emilmiye ve erken intrinsik viskoelastik ribalaya yol açan strüktürlerin içinde suşların birikmesine karşı zayıf bir şekilde tepki veren dinamik bir doku olduğu iyi anlaşılmaktadır, ki bu da osseointegrasyon için bir dayanak alma şansı olmadan mekanik stabilite kaybına yok açabilir. Bu bağlamda , yüksek insersiyon torklarının kontrendike olması erken yada acil restorasyonu/ yüklemesi göz önüne alındığında mümkündür.

15:30 – 16:00 Kahve Molası

Prof. Dr. Joseph Kan

16:00 – 18:00

Anterior İmplant Estetiği:Orto-Perio-Restoratif Bağlantı

Anterior implant estetiğinin elde edilmesi zorlu ve yıpratıcı bir işlemdir. Diş eti konturları dahilinde en doğal implant restorasyonları oluşturmak için bu uygulama bir bilim ve sanat füzyonudur.Sert dokunun biyolojik ve fizyolojik sınırlarını anlamak, basit ve karmaşık estetik durumlardaki öngörürlüğü kolaylaştırılacaktır.Bu sunum; implant tedavisi felsefelerine ve halihazırda kaybolan dişlerin yerine geçen metodolojilere ve estetik bölgede diş veya dişler kaybedecek hastaların tedavisine odaklanan Ortodonti, Periodonti ve Restoratif Diş Hekimliğini kapsayacaktır.

18:00 – 18:30

TARTIŞMA
SORU VE CEVAP

Prof. Dr. Nelson Pinto
Dr. Stephan Jacobs
Prof. Dr. Luca De Stavola
Prof. Dr. Bach Le
Prof. Dr. Dean Morton
Prof. Dr. Joseph Kan
Prof. Dr. Tomas Linkevicius
Prof. Dr. Franck Renouard
Prof. Dr. Richard Miror