Slider
BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

Bildiri sistemine yüklenen bildirilerin İngilizce olarak yazılması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur. Özetler, Bildiri Özet Formu (meffert@meffertimplant.com ) adresine e-mail gönderilecektir.) ile gönderilecektir. Bildirilerde tüm yazarların unvan, ad, soyadı ORCID ID (www.orcid.org) ve çalıştıkları kurum bilgileri yer almak zorundadır. Her bildiride bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. Aynı yazar en fazla bir sözlü ve bir poster bildiride sorumlu yazar olabilir. Sorumlu yazar sözlü / poster sunumunu gerçekleştirilecektir. Sorumlu yazar sunumunu sözlü mü yoksa poster olarak mı yapmak istediğini belirtmelidir. Tercih belirtilmediğinde bilimsel komitenin uygun gördüğü formatta sunu yapılacaktır. Bilimsel kurul tercih edilen sunum formatını değiştirme hakkına sahiptir.

Orijinal araştırmalar bildiri kabulünde öncelikle edilecektir. Bildiri özetleri giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olarak düzenlenmelidir. Olgu sunumlarında sıralama giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç olmalıdır. Kısaltmalar ilk yer alışta açıklamalı olarak yer almalı daha sonra parantez içinde kullanılabilir. Kaynaklar özette yer alamaz poster bünyesinde belirtilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. Özetin tamamı, başlıklar dahil 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık ise en fazla 10 sözcük içermelidir. Yazı karakteri olarak Calibri kullanılmalı ve punto büyüklüğü 11 olmalı ve özetlerin içerisinde tablo, grafik, fotoğraf ve şekil olmamalıdır. Sözlü ve poster bildiri sunuları İngilizce olarak hazırlanmalıdır. İsteğe bağlı olarak sözlü sunumda İngilizce altyazı olmak kaydıyla Türkçe sunulabilir.

BİLDİRİ KONULARI

Oral Implantoloji alanı ile ilgili orijinal araştırma, cerrahi yaklaşım, teknik notlar, olgu sunumu, literatür taraması, poster veya sözlü tebliğ olarak sunulabilir.

BİLDİRİ GÖNDERİLMESİ

Bildirilerin gönderilmesi sırasında mutlaka tercih edilen sunum şekli (SÖZLÜ / POSTER) belirtilmelidir. Değerlendirme kurulu bildiri şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Bu amaçla kurallara uygun olarak hazırlanmış bir özet 10-15 Eylül 2019 saat 23:59‘dan önce kongre sayfasındaki özet gönderim sayfasından sisteme yüklenmelidir. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen özetler program kitapçığında yer almayacaktır.

BİLDİRİ SON GÖNDERME TARİHİmeffert@meffertimplant.com 

15 Eylül 2019 saat 23:59’dur. Bu tarihten sonra bildiri özeti içeriği, iletişim bilgileri, yazar adı veya sıralamasında değişiklik yapılamaz.

30 Ağustos 2018’de sunuma değer görülen sözlü ve poster bildirilerin sorumlu yazarlarına e-posta ile kabul mektupları gönderilecektir. Kabul edilmiş bildirilerin sonuçlarının 10 Eylül 2018’e kadar kongreye kayıt olmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmamış sorumlu yazarların bildirileri program kitapçığında yer almayacaktır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulunca yapılacaktır. Bu konuda kongre düzenleme kurulu tam yetkilidir. Bilimsel kurula gönderilen bildiri özetleri arasından (başta orijinal çalışma ve araştırmalar olmak üzere) uygun görülenler kongre sırasında sözlü veya poster olarak sunulabilecektir. Sözlü sunumlar 5 dakikalık sunum ve 2 dakikalık tartışma (soru-cevap) şeklinde olacaktır. Poster bildirileri ise poster alnına poster sahipleri tarafından asılacak ve 70×100 cm boyutlarında olacaktır.

“Poster Sunu” olarak kabul edilen bildiriler, kongre merkezinde oluşturulacak olan Poster Alanı’nda sergilenecek olup; belirtilen tarih ve saatte, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır.

Dereceye giren sözlü sunum ve posterler bilimsel komite tarafından seçilecektir. Kongrede sunulan bildirilerin Jorunal of Meffret Implant Institution’sa abstract ve tam metin yayınlanma imkânı sunulacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

10-15 Eylül 2019               Tebliğ ve poster bildirileri için son başvuru tarihi,

25 Eylül 2019                     Kabul mektuplarının gönderilmesi,

4 Ekim 2019                       Kabul edilen bildiri sahipleri için kongre kayıt son tarihi.

meffert@meffertimplant.com adresine email gönderilecektir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulunca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için sunu yapacak yazarın kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bu konuda kongre düzenleme kurulu tam yetkilidir. “Poster Sunu” olarak kabul edilen bildiriler, Kongre merkezinde oluşturulacak olan Poster Alanı’nda sergilenecek olup; belirtilen tarih ve saatte, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır. Dereceye giren posterler seçilecektir.