PROF. DR. KENAN ERATALAY GENÇ ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEME FONU

Prof. Dr. Kenan Eratalay’ın bilim dünyasına sunduğu katkılara adanan Implant Masters Bone Symposium 2021 kapsamında sempozyuma yapılan sözlü ve poster bildiriler arasında dereceye giren araştırmacılar Prof. Dr. Kenan Eratalay Genç Araştırmacıları Destekleme Fonu ile araştırmalarının desteklenmesi için nakdi ödül almaya hak kazanacaklardır.
Ayrıca dereceye giren bildiriler Journal of Meffert Implant Institute’de yayınlanacaktır.

Bildiri Ana Konuları
• Özgün araştırma,
• Vaka raporu,
• Literatür incelemesi,
• Cerrahi yaklaşım,
• Oral İmplantoloji alanında teknik notlar

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 • Tüm bildiriler hem Türkçe hem de İngilizce özet içermelidir. Bildiri sunumu ise Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir.
 • Sunum ve bildiri kurallarına sıkı bir şekilde uyulması çok önemlidir.
 • Bildiri özeti, bildiri gönderim formuna doldurulmalıdır. Bildiri gönderim formuna indirmek için tıklayınız.
 • Tüm yazarların isim, soyisim ve adresi bildiri özetinde yer almalıdır.
 • Bildiri Özeti giriş, materyal ve yöntemler, sonuçlar ve tartışma şeklinde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • İlk etapta kullanılan kısaltmalar açıklamalı olarak yer almalıdır.
 • Gerekli durumlar dışında referans belirtme zorunluluğu yoktur.
 • Herhangi bir insan deneyi, ülkemizin beyan ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Bildiri başlığı 10’dan fazla kelime içermelidir. Bildiri Özeti, Calibri font ile 10pt  olarak yazılmalı ve bildiri özetine tablolar, grafikler, şekiller dahil edilmemelidir.
 • Bildiri özetleri 5 Eylül 2021 tarihine kadar e-posta ile meffert@meffertimplant.com adresine gönderilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ BAŞVURUSU – meffert@meffertimplant.com

Özet başvurusu sadece online başvuru kısmı kullanılarak yapılabilmektedir.
Lütfen tercih edilen sunum modelini (sözle/poster) işaretleyiniz.
Özet başvuruları için son tarih 5 Eylül 2021 saat 23:59’dur. Lütfen geç başvuruların göz önünde bulundurulmayacağını unutmayınız.
Bu tarih sonrasında düzeltme, revizyon, yazar eklemesi veya çıkarması yapılmayacak ve gelen başvurular program kitapçığına yerleştirilmeyecektir.

BİLDİRİ  DEĞERLENDİRMESİ

Kabul edilen bildirilenlerin sunulabilmesi için sunum yapacak araştırmacının kongre kayıt sürecini tamamlamış olması gerekmektedir.
Bildiri özetinin kabulü e-posta yoluyla bildirilecektir.
Bilimsel Komite tarafından kabul edilen bildiriler kongre sırasında sözlü veya poster olarak sunulabilir.
Sözlü sunumlar için 10 dakikalık süre verilecektir.
Poster sunumlar 70 × 100 cm boyutlarında hazırlanmış olarak poster sergi alanında sunulacaktır.
Poster sunumları kabul edilen yazarlar, sunumlarının poster panosunda yer almasından sorumludur.